2107710195
6976402636
ipapastratis1@yahoo.gr
Κηφισίας 24
Αμπελόκηποι Αθήνα Ελλάδα

Kατασκευή Ορθωτικών πελμάτων

Kατασκευή Ορθωτικών πελμάτων

 

Η εφαρμογή των ορθωτικών πελμάτων Formthotics™ είναι μια διαδικασία που συμβαίνει μέσα από την κλινική αξιολόγηση, χρησιμοποιώντας την ειδίκευση σας στην επιλογή και την εφαρμογή γρήγορα και αποτελεσματικά.
Το σύστημα είναι μια αναλυτική κλινική μέθοδος για να βελτιώσει τη λειτουργία των κάτω άκρων με προσαρμοσμένη εφαρμογή Formthotics και περιλαμβάνει:

  • 6 Κλινικές δοκιμές – αντικειμενικές κλινικές δοκιμές
  • 6 Βήματα – για την επιλογή, εφαρμογή και ρύθμιση των ορθωτικών πελμάτων Formthotics™

 

Formthotics™ – προσαρμοσμένο ιατρικό ορθωτικό πέλμα
Τα ορθωτικά πέλματα Formthotics™ είναι συνολικής επαφής ορθωτικό –που επιτυγχάνεται με την συσκευή θερμοδιαμόρφωσης του πέλματος και την εφαρμογή του στο πόδι του ασθενή. Γίνονται από Formax™, έναν αφρό υψηλού βαθμού θερμοδιαμορφούμενης πολυολεφίνης κλειστών κυψελίδων. Με μεγαλύτερη ικανότητα σχηματισμού από άλλους αφρούς, θα κρατήσει μια φορμαρισμένη μορφή για μεγαλύτερο διάστημα, καλύτερα και ακριβέστερα από άλλες ορθωτικές συσκευές. Σαν συνολικής επαφής ορθωτικό, τα ορθωτικά πέλματα Formthotics™ παρέχουν την καλύτερη δυνατή νευροκινητική διευκόλυνση και τον καλύτερο εμβιοβιομηχανικό έλεγχο.
Εμβιομηχανικός έλεγχος – Τα ορθωτικά πέλματα Formthotics™ ακολουθούν την μηχανική θεωρία με την εφαρμογή της πίεσης στο πέλμα του ποδιού, αλλαγή της στάσης του σώματος και της μετακίνησης της υπαστραγαλικής και άλλων αρθρώσεων. Αυτό αλλάζει τη στάση και τη μηχανική λειτουργία των υψηλότερων δομών στο σώμα.
Νευροκινητική διευκόλυνση – Η επιστημονική βιβλιογραφία δείχνει ότι τα ορθωτικά πέλματα έχουν σημαντικά αποτελέσματα στην ισορροπία, τη σταθερότητα και τη ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα των διάφορων μυών. Επίσης σημειώνετε ότι τα ορθωτικά -και πιο πολύ εκείνα που ταιριάζουν πιο πολύ στη μορφή του ποδιού – αλλάζουν την διέγερση των διάφορων μηχανουποδοχέων και αλλάζουν την προσαγωγό εισαγωγή στο νευρικό σύστημα, καθώς επίσης και τα απαγωγά νευρικά σήματα που πηγαίνουν στους διάφορους μυς. Τα ορθωτικά πέλματα Formthotics™ έχουν άμεσα ανακλαστικά οφέλη και πιο μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα στάσης, ισορροπίας και μηχανικών αποτελεσμάτων στα πόδια.

Πώς λειτουργούν;
Το ιατρικό σύστημα των ορθωτικών πελμάτων Formthotics™ είναι μια εφαρμογή του προτύπου Panjabi της σπονδυλικής σταθερότητας που δημοσιεύθηκε το 1992 και έχει αλλάξει την αντιμετώπιση του πόνου στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Ο Panjabi πρότεινε ότι η δυναμική σταθερότητα αφορούσε την αλληλεπίδραση και τη λειτουργία 3 υποσυστημάτων:

  • Το παθητικό υποσύστημα που αποτελείται από τα κόκκαλα, τους συνδέσμους και τις κάψες.
  • Το ενεργό υποσύστημα των μυών.
  • Το νευρικό υποσύστημα μηχανουποδοχέων, των νεύρων, του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και τελικών κινητικών πλακών που ελέγχουν την δραστηριότητα των μυών.

Προτείνουμε ένα νέο παράδειγμα στο οποίο ο μυοσκελετικός πόνος προέρχεται από τα δυσμενή αποτελέσματα του σύγχρονου περιβάλλοντος και τρόπου ζωής μας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το περιβάλλον κάτω από το πόδι και τα σύγχρονα υποδήματα, τα οποία δημιουργούν ένα περιβάλλον αντίθετο από αυτό της γενετικής εξέλιξής μας.
Αυτό το σύγχρονο περιβάλλον επιφέρει τις μηχανικές και νευροκινητικές προσαρμογές στην λειτουργία των κάτω άκρων. Αυτές είναι έντονες για τους ιστούς και θα αξιολογούνται ως σύνδρομα “υπέρχρησης” εάν η φόρτωση αυξάνεται ή η φυσική ανθεκτικότητα των ιστών μειώνεται από τη γήρανση ή τον τραυματισμό.
Τα ορθωτικά πέλματα Formthotics™ εξομ

αλύνουν τη διεπαφή μεταξύ του σώματος και του περιβάλλοντος με ευεργετικά αποτελέσματα στην μυοσκελετική λειτουργία, την υγεία και την ευεξία.
Ένα βασικό στοιχείο στην επιτυχία αυτής της μεθόδου είναι ότι δημιουργεί ορθωτικά συνολικής επαφής. Αυτό μπορεί να γίνει καλύτερα με θερμοδιαμόρφωση των ορθωτικών πελμάτων Formthotics™. Ο αφρός Formax™ θα διατηρήσει μια φορμαρισμένη μορφή περισσότερο χρόνο, καλύτερα και ακριβέστερα από οποιαδήποτε EVA.

 

 

Αποδεικτικές έρευνες
Η έρευνα έχει αποδείξει ότι τα ορθωτικά πέλματα Formthotics™ δρουν αποτελεσματικά στη μείωση του πόνου, την θεραπεία και την αποτροπή τραυματισμών και τη βελτίωση της άνεσης του ασθενή. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν βρεθεί για να είναι το ίδιο καλοί, και σε μερικές περιπτώσεις καλύτεροι, από τα συνήθη ορθωτικά στην αντιμετώπιση δυσλειτουργιών των κάτω άκρων.
Ο Larsen et al το 2002 διαπίστωσαν ότι τα προσαρμοσμένα ορθωτικά πέλματα Formthotics™ μείωσαν δραστικά την περίπτωση πόνου στην οσφυϊκή μοίρα κατά 20% και του τραυματισμού των κάτω άκρων όπως πχ περιοστίτιδα κνήμης, πάνω από 10% στους στρατιωτικούς νεοσυλλέκτους.
Βελτίωση της λειτουργίας του άκρου πόδα και ελαχιστοποίηση του πόνου
Ο Chia et al το 2009 και ο Landorf et al το 2006 βρήκαν τα ορθωτικά πέλματα Formthotics™ να σημειώνουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας στην θεραπεία της πελματιαίας απονευροσιτιδας. Τα ορθωτικά πέλματα Formthotics™ μείωσαν τις πελματιαίες μέγιστες δυνάμεις παρέχοντας έτσι σημαντικά καλύτερη ανακούφιση των συμπτωμάτων και από άλλα προσαρμοσμένα ορθωτικά και προκατασκευασμένα ανταγωνιστικά προϊόντα. Και οι δύο αυτές οι μελέτες βρήκαν επίσης ότι τα ορθωτικά πέλματα Formthotics™ βελτιώνουν τη γενική λειτουργία του άκρου πόδα και ελαχιστοποιούν τον πόνο αυξάνοντας την άνεση του ασθενή.
Ενδυνάμωση μυών και τενόντων:
Τα ορθωτικά πέλματα Formthotics™ βοηθούν επίσης τα πόδια με πλατυποδία να λειτουργήσουν περισσότερο όπως αυτά με κανονική ποδική καμάρα, αποτρέποντας στη συνέχεια τον τραυματισμό μέσω ενίσχυσης των μυών και τενόντων που έχουν αυξημένες πιθανότητες. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τον Murley et. al το 2010 ο οποίος σύγκρινε τη δραστηριότητα του οπίσθιου κνημιαίου και του μακρού περονιαίου σε άτομα με πλατυποδία με ορθωτικά πέλματα Formthotics™ και άλλα προσαρμοσμένα ορθωτικά. Διαπίστωσε ότι η δραστηριότητα του οπίσθιο κνημιαίου ήταν σημαντικά αυξημένη και με τα δυο είδη ορθωτικών πελμάτων, παρόλα αυτά μόνο με τα ορθωτικά πέλματα Formthotics™ βελτιώθηκε η δραστηριότητα του μακρού περονιαίου.
Τα πέλματα της Formothotics εφαρμόζονται ατομικά στον κάθε ασθενή προσαρμόζονται στο πάτημα του,κάποιες φορές μπορεί να είναι διαφορετικά στο δεξί και στο αριστερό πόδι και μπορούν να προσαρμοστούν εκ νέου όσες φορές χρειάζεται,μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμειτό αποτέλεσμα!

Πηγή : Formothotics.gr

physio-expert-logo3.png
Κηφισίας 24
Αμπελόκηποι Αθήνα Ελλάδα

Τηλέφωνο: 2107710195
Κινητό: 6976402636
Email: ipapastratis1@yahoo.gr

Newsletter

 

Search