ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Νευρομυικός έλεγχος (Motor control) παντού όλο και περισσότερο οι έρευνες δείχνουν τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο του εγκεφαλικού ελέγχου πάνω στο σώμα μας...

 

Νευρομυικός έλεγχος (Motor control) παντού όλο και περισσότερο οι έρευνες δείχνουν τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο του εγκεφαλικού ελέγχου πάνω στο σώμα μας
Εκπαίδευση Νευροπλαστικότητας (ο έλεγχος που έχει το Κεντρικό νευρικό σύστημα και ο εγκέφαλος) του τένοντα: Αλλάζοντας τον τρόπο που σκεφτόμαστε για την αποκατάσταση της τενοντοπάθειας – Ανασκόπηση της αρθρογραφίας-
από μία ομάδα κορυφαίων ερευνητών-Φυσικοθεραπευτών
'' Η τενοντίτιδα- τενοντοπάθεια μπορεί να αποβεί ανθεκτική στις θεραπευτικές παρεμβάσεις και συχνά παρουσιάζει υποτροπές. Αυτό σημαίνει ότι οι παρούσες θεραπευτικές προσεγγίσεις παρουσιάζονται ανεπαρκείς. Τα προγράμματα αποκατάστασης που έχουν δώσει στοιχεία επιτυχίας όσον αφορά στην μείωση του πόνου και την επαναφορά στην αθλητική δραστηριότητα συνήθως περιλαμβάνουν την παράμετρο της ενδυνάμωσης.
Η μυϊκή ενεργοποίηση μπορεί να προάγει την αναλγησία βελτιώνοντας την αίσθηση αυτεπάρκειας η οποία συνοδεύεται με την μείωση του πόνου. Επιπλέον οι ασκήσεις ενδυνάμωσης είναι ευεργετικές για την δομή της θεμέλιας ουσίας του τένοντα, τις μυϊκές ιδιότητες και την εμβιομηχανική του αρτιότητα.
Ωστόσο, τα τρέχοντα προγράμματα
αποκατάστασης της τενοντοπάθειας μάλλον δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στον έλεγχο του μυός μέσω εγκεφάλου (φλοιονωτιαίας οδού), το οποίο μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση της επιστράτευσης μυικών ινών και συνεπώς και την κατανομής του φορτίου στον τένοντα. Το γεγονός μπορεί να παίζει ρόλο στην επιμονή ή την υποτροπή των συμπτωμάτων.
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της μυϊκής ενδυνάμωσης στον τενόντιο πόνο, στην εγκεφαλική διεγερσιμότητα.
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι
1) η ανασκόπηση για το τι είναι γνωστό περί των αλλαγών στον πρωτεύοντα κινητικό φλοιό και τον μυϊκό έλεγχο στην τενοντοπάθεια
2) η αναγνώριση των παραμέτρων που φαίνεται να προάγουν την νευροπλαστικότητα στην εκπαίδευση μυϊκής ισχύος και
3) η εναρμόνιση αυτών των αρχών με τα προγράμματα αποκατάστασης με διαχείριση φορτίου στους τένοντες ώστε να εισαχθεί ο νέος συνδυαστικός όρος «εκπαίδευση τενόντιας νευροπλαστικότητας».
H προπόνηση για αύξηση δύναμης είναι ένας ισχυρός ρυθμιστής του κεντρικού νευρικού συστήματος. Συγκεκριμένα οι φλοιονωτιαίες πληροφορίες εισόδου είναι θεμελιώδεις για την επιστράτευση και ενεργοποίηση της κινητικής μονάδας. Ωστόσο συγκεκριμένες παράμετροι της εκπαίδευσης ενδυνάμωσης είναι σημαντικές για την νευροπλαστικότητα. (δλδ την εγκεφαλική επανεκπαίδευση)
Η προπόνηση δύναμης που ρυθμίζεται εξωτερικά και έχει στοιχεία εξειδικευμένης κινητικής προσπάθειας φαίνεται όχι μόνο να μειώνει τον τενόντιο πόνο αλλα προάγει τον έλεγχο του εγκεφάλου πάνω στον μυ (motor control) και κατ’ επέκταση στον έλεγχο και του φορτίου στον τένοντα.
Η βελτίωση της κατανόησης των μεθόδων που μεγαλώνουν τις πιθανότητες προαγωγής της νευροπλαστικότητας και μπορεί να αποδειχθούν σημαντικές στο πώς συνταγογραφούμε προγράμματα αποκατάστασης της τενοντοπάθειας που έχουν σαν βάση την άσκηση για τον έλεγχο του πόνου και πιθανά την αποκατάσταση του εγκεφαλικού ελέγχου στο σύμπλεγμα μυς-τένοντας.''
Με απλά λόγια προτείνουν ασκήσεις που θα απαιτούν συγκέντρωση και διαρκή έλεγχο του ασθενή πάνω στο μυικό του σύστημα κι όχι απλά να κουνάει το χέρι ή πόδι ή να σηκώνει ένα βαράκι!

 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies  για την βελτίωση της περιήγησής σας. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον GDPR.